TürkçeTürkçe EnglishEnglish

Kurumsal

Yönetici Mesajı

Yangın Korunma Firması Bakış Açımız

Yangın Korunma sektörü içerisindeMY GLOBAL, Müşteri’nin stratejik bir ortağı olarak talep edilen hizmeti enuygun kalite ve en uygun koşullarla almasını ve bunun sürekliliğini sağlayarakonun yanında yer alan bir firmadır. Bu nedenle maliyet çalışmalarınıMüşteri’nin beklentileri doğrultusunda en etkin şekilde yapmaya gayret eder.

Verdiği hizmet süreci içerisinde,teklifi içermeyen konularda dahi hizmet kalitesini en etkin şekilde denetler,sorunları tespit eder, sahip olduğu bilgi birikimi ile sorunun giderilmesi içinMüşteri’nin bilgisi dahilinde en iyi gayreti gösterir.

Teknik Hizmetler

İletişim sektörünün öncümarkaları gibi son derece gelişmiş teknolojik binalardan, ağır sanayi kullananfabrikalara yanıcı parlayıcı tanklar, rafineriler ve lojistik firmaları gibihizmet kalitesi beklentisinin en üst düzeyde olduğu tesislere kadar tümTürkiye’de yüzlerce noktada projelendirme, taahhüt ve bakım onarım hizmetiveren MY GLOBAL, ülkemizde yangın korunma hizmetleri vermektedir.

Bu nedenle merkez ofisinde çalıştırdığımühendis, Türkiye genelindeki mobil ekipleri ve projelerindeki birden çokalanda görev yapan elliden fazla teknik elemandan doğan gücünden sistemkurulumu, bakım ve bu hizmetlere paralel olarak verdiği tüm hizmetlerdenprojeleri yararlandırır. MY GLOBAL farklı teknik sorunları teşhis edebilen vemühendislik çözümleri geliştiren, ve bu durumdan müşterilerini de yararlandıranbir firmadır.

Bakım

Yangın algılama ve korunmasistemleri ile ilgili, NFPA standartlarına uygun olarak tüm bakımlar uzman MYGLOBAL gezici ekipleri ya da çözüm ortakları tarafından yapılabilecektir.Üretici firmaların desteğine başvurulması zorunlu durumlarda ilgili firma ilegörüşülmesi ve çözüm üretilmesi ve işin tamamlanması MY GLOBAL’insorumluluğunda olacaktır.

Marmara Yangın - Satış SonrasıServis ve Periyodik Bakım Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri

Sulu Söndürme Sistemleri

Köpüklü Söndürme Sistemleri

Gazlı ve Tozlu SöndürmeSistemleri

Alternatif Söndürme Sistemleri

Yangın Pompaları

Yangın Hidrant Hatları

Yangın Dolapları 

İmalatlar (Wakkum)

İş kollarımıza ilave olarak ürünçeşitlendirme, daha geniş yelpazede hizmet verme, daha fazla müşteriyedokunabilmek amacı ile MY GLOBAL; kalitesi kanıtlanmış uluslararasıstandartlarda WAKKUM markası adı altında yangın söndürme ekipmanları imalatıile kısa sürede üretim alanında lider kuruluş durumuna gelmiştir.

Paslanmaz Köpük Yapıcı Mikserler

Paslanmaz Köpük Lansları

Paslanmaz Su ve KöpükMonitörleri

Paslanmaz Mobil Köpük Araçları

Çok Maksatlı Su PüskürtmeNozulları

Su Perdeleri

Yasal Zorunluluklar

Uzman bir kuruluş olarakyürürlükteki tüm yasa yönetmelik ve mevzuatı yakından takip eden MYGLOBAL,  daima bu yasal gerekliliklereuyar ve doğal bir görev bilinci ile Müşteri’yi de uyarır.

Mobil Destek

İstanbul ve Türkiye genelindeuzman mobil ekiplerle hizmet veren MY GLOBAL’in bu özelliği, özellikle hizmetverdiğimiz bina ve tesislerde bulunan teknik ekipleri destekleyici birunsurdur.

Kalite Standartları

MY GLOBAL, Yangını Engelleme veYangından Koruma• ISO 9001

ISO 14001

ISO 18000

TS 11827

TSE 15767-1-2

TSE 15767-3

TSEN 13565-1+A1

WHEELMARK

TSE HYB 4536

Sonuç

MY GLOBAL yukarıda bahsi geçen"Yangını Engelleme (Fire Prevention)" ve "Yangından Korunma(Fire Protection)" süreçlerinin tüm basamaklarında yetkin ve lisanslıpersoneli ile hizmet vermektedir.

Şirketimiz tüm çalışmalarındaBinaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik esaslarını göz önündebulundururken, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatının referans gösterdiği NFPAstandartları uygunluğunu da bünyesinde bulundurduğu personeli ve çözümortakları ile sağlamaktadır. Söz konusu bütün hizmetlerin başlangıcından sonunakadar tüm süreçlerini NFPA uzmanı ile denetlemekte ve hizmet teslimi aşamasındaulusal ve uluslararası tüm standartları içeren bir kaliteyi tutturmayı hedeflemektedir.