Köpüklü Söndürme Sistemleri

Köpüklü söndürme sistemi su ile istenilen oranda köpük özünün karışmasıyla elde edilen kimyasalın yangını söndürmesinde kullanılır. Seçilen köpük yanan maddeye göre seçilir katı, sıvı yangınlar için köpük cinsleri farklıdır. Sıvı yangınlar içinde (alkol, solvent vb. ) köpük farklıdır. Genel olarak yanıcı kimyasala göre seçilen köpük köpürme oranı, karışım yüzde oranı tasarım kriterleri ile belirlenir. Projelendirilen her sistem mutlaka kaynak olarak bir standarda dayanmalı hesaplar buna göre yapılmalıdır.

KULLANIM ALANLARI
• Rafine tesisleri
• Kimya tesisleri
• İskele ve yük gemileri
• Atık ve geri dönüşüm tesisleri
• Açık ve genel depolama alanları
• Endüstriyel tesisler

kopuklu-sondurme-sistemleri-01

 

 

KÖPÜKLÜ SİSTEMİN VAZGEÇİLMEZ PARÇASI ORANLAYICILARDIR.

HAT TİPİ ORANLAYICI SİSTEMLER
Atmosferik tankla hat tipi oranlayıcı kullanılarak seçilen sistem venturi mantığı ile çalışır. Bu durumda püskürtücü ajanları açık boru hattı kuru ve genel olarak bir kontrol vanasına bağlıdır. Oranlayıcı direkt olarak atmosferik bir tanka emiş yapması için bağlıdır. Sistem çalışmaya başladığında seçilen debideki oranlayıcı emiş yaparak su ile köpüğü istenilen miktarda karıştırarak yangın bölgesine gönderir. Bu tür sistemlerde dikkat edilmesi gereken en önemli konu boşalma debisi ile oranlayıcı debi arasındaki hesapların boru çapları ve boşaltma ajanları arasındaki hassas hesap veya dengedir.

GENİŞ ARALIKLI VE SABİT TİP ORANLAYICI SİSTEMLER
Bladder tank ile veya köpük pompaları çalışan sistemlerdir.

BLADDER TANKLI SİSTEM
Besleme suyu ile bladder tank basınçlandırılır aynı su tank önündeki kollektörde de bulunur yangın anında başlayan akış ilk önce tank önünde bulunan kollektördeki oranlayıcıda hissedilir dolayısıyla tank içindeki basınç ile oranlayıcıdaki basınç arasında geçen su miktarınca basınç farkı oluşur. Çekvalfler sayesinde tank içindeki >basınç her zaman oranlayıcıdaki basınçtan fazladır böylelikle oranlayıcı özelliğince miktarda köpüğü tesisata karıştırır. Dikkat edilmesi gereken projelendirilen her sistem mutlaka kaynak olarak bir standarda dayanmalı hesaplar buna göre yapılmalıdır. Bu tür sistemlerde sabit veya geniş aralıklı oranlayıcı seçilir.

KÖPÜK POMPASI İLE ÇALIŞAN SİSTEMLER
Genel olarak bağımsız bir jeneratöre bağlı 2 ad elektrikli veya su tahrikli çalışan pompadan oluşur. Köpük pompaları oranlayıcıya bağlı olup basınç farkı mantığı ile çalışır yangın pompaları ile mutlaka dengeleme yapılmalıdır her iki sistem için sabit veya geniş aralıklı oranlayıcı seçilir tasarım kriteri ve hidrolik hesaplar mutlaka yapılmalıdır.

Sayfamızda bulunan veriler ön bilgi amaçlı olup köpüklü sistem için herhangi bir kriter teşkil etmez.

İLETİŞİM